برای راه اندازی این کسب و کار محدودیت سنی خاصی وجود ندارد. فقط کافیست شما آشنایی نسبی با تکنولوژی های امروزی داشته باشید.

بدانید سایت چیست، بدانید سایت ها چگونه کار میکنند، با شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام و … آشنایی داشته باشید در همین حد کافیست.

نیاز نیست شما خود تخصص و یا تجربه ای در این خصوص داشته باشید. از نظر قانونی هم هیچ محدودیت سنی وجود ندارد.

بهتر است بگوییم از سنی که بتوانید یک سایت و یک کسب و کار را مدیریت کنید، تا زمانی که فکر میکنید میتوانید انجام دهید.

از 15-16 سالگی میتوان وارد این کسب و کار شد به بالا، خیلی از شرایط به خود شخص متقاضی بستگی دارد.

 

مهم نیست اهل کجا هستید، مهم نیست وضعیت جسمانی شما چگونه است، مهم نیستدر شهر زندگی میکنید یا روستا، مهم نیست که شهر شما فرودگاه نداشته باشد، شما از هر نقطه ای روی کره زمین فقط کافیست یک دستگاه کامپیوتر و یا تلفن همراه هوشمند داشته باشید.

تا موفقیت و رسیدن به آرزوهای خود فقط یک قدم فاصله دارید