نمایندگان عزیز میتوانند از طریق پنل کاربری سایت خود مبلغ سود روی هر پرواز را مشخص و به همین ترتیب قیمت نهایی پرواز را تعیین نمایند.

قیمت ها و اطلاعات پروازی از سمت سرور به سایت شما هدایت شده و این اطلاعات هر 15 دقیقه بصورت اتوماتیک به روز رسانی میشوند، پروازهای چارتری دارای یک نرخ پایه هستند و شما میتوانید سود خود را رو قیمت هر بلیط مشخص کنید، شما هر مبلغی را که مشخص کنید روی قیمت اضافه شده و در سایت شما به مشتری و کاربر نمایش داده میشود.

مثال: شما از طری پنل ادمین سایت خود مبلغ روکشی پروازهای داخلی را 50 هزار تومان و مبلغ روکشی پروازهای خارجی را 300 هزار تومان در نظر میگیرید. این بدین معنی است که قیمت پروازهایی که از سمت سرور به سایت شما می آید، سود شما ( مبلغی که به عنوان روکشی مشخص کرده اید ) روی آنها لحاظ و سپس قیمت نهایی در سایت به کاربر نشان داده میشود.

اگر بر فرض مثال قیمت پایه بلیط تهران به مشهد 150 هزار تومان به سمت سایت شما هدایت شود، 50 هزار تومان سودی که مشخص کرده اید به ان اضافه شده و بلیط با مبلغ 200 هزار تومان روی سایت به مشتری نمایش داده میشود، حالا ممکن از نماینده دیگری عدد روکشی ( سود ) خود را روی 100 هزار تومان تعییم کرده باشد، قیمت همان بلیط در سایت شما 200 هزار تومان و در سایت آن نماینده 250 هزار تومان خواهد بود.

این امکان قدرت رقابت و میزان درآمد دلخواه از این کسب و کار را به شما میدهد.