• مشخصات فردی شخصی که قصد دارید نمایندگی بنام او باشد را وارد بفرمایید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    ارسال تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه، نیاز نیست حتما فایل اسکن شده باشه، میتونید با گوشی عکس واضح و شفاف بگیرید و آپلود بفرمایید
  • خواهشاً اسامی بصورت زیر هم باشند (اختیاری)