طراحی یکی از قسمت های بسیار مهم در کسب و کار های اینترنتی به شمار می آید، طراحی تمامی سایت های نمایندگان ما توسط تیم مجرب طراحی ما انجام خواهد شد.

در صورتی که لوگو نداشته باشید ما یک لوگو اختصاصی برای شما طراحی میکنیم، 3 لوگو برای شما طراحی میشود که شما یکی از 3 لوگو را انتخاب بفرمایید و سپس طراحی تمامی قسمت های سایت انجام خواهد شد.

توجه داشته باشید که طراحی تمامی قسمت ها با نظارت و سلیقه 100 درصد شما انجام میشود، اگر طراحی های انجام شده مطابق با میل شما نباشد طراحی ها بازبینی و در صورت نیاز تمام مراحل طراحی از ابتدا انجام خواهد شد

رضایت شما اولویت ماست